Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte

20 SEP 2021 23:10
Torsdag 7 okt 19.30
  • Uppdaterad: 20 SEP 2021 23:10

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE BK FALAN 2020

Tid:  2020-10-07   kl. 19.30

Plats: Ållebergsgymnasiet Idrottshallen (lektionssal)

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget finns tillgängliga senast en vecka före mötet hos styrelsen.

Välkomna!

Förslag till föredragningslista

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste  verksamhets-/räkenskapsåret.

 8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

 a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

 b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

 c) 2 revisorer för en tid av ett år.

 d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;

 e) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

13. Övriga frågor.


E-post: This is a mailto link

 

Postadress:
BMK Falan - Badminton
C/o Kassör Ritha Larsson, Jesper Swedbergsgatan 6
52130 Falköping

Kontakt:
Tel: 0739140417
E-post: This is a mailto link

Se all info